itSMF > itSMF Slovensko > Podujatia a akcie > Klubové večery > „Requirements engineering"

„Requirements engineering"

Pozývame Vás na klubový večer, ktorý bude venovaný téme „Requirements engineering", t.j. procesu (aktivitám) zberu, definovania, dokumentovania a samotného riadenia požiadaviek ako prirodzenej súčasti manažmentu zmien. 

re 

Termín: 29.1.2019 16:00 - 19:00

Miesto: Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Agenda:

1. Úvod / itSMF, Slovenská sporiteľňa, a. s. / Igor Dimitrovič

2. Vstup do problematiky / OMNICOM / Pavol Holbík

3. Prezentácie praktických skúseností s "Requirements engineering" v spoločnostiach:

a. Slovenská sporiteľňa, a. s. / Martin Lacko

b. Atos IT Solutions and Services s.r.o. / Ivo Kovačič

c. ESET, spol. s r.o. / Daniel Chromek

4. Panelová diskusia a odpovede na otázky

Dátum Názov Poč. voľných miest
29. 1. 2019 16:00:00 - 29. 1. 2019 19:00:00 Requirements engineering 12 Prihlásiť