itSMF > itSMF Slovensko > itSMF SK správy > Pracovné stretnutie WG02 "Procesná integrácia a zlepšovanie"

Pracovné stretnutie WG02 "Procesná integrácia a zlepšovanie"


Dňa 14.6.2013 o 10:00 sa uskutoční stretnutie pracovnej skupiny WG02 s témou "SLM a SLA – praktické skúsenosti" na MPSVR SR, Špitalská ulica v Bratislave. V prípade záujmu o aktívne zapojenie do činnosti pracovných skupín neváhajte kontaktovať jednotlivých vedúcich pracovných skupín

Viac informácií o pracovných skupinách: http://www.itsmf.sk/sk/itSMF-Slovensko/Pracovne-skupiny-WG-.alej Späť

 Kalendár podujatí: 

………………………………………….. 

18.5. 2016 –eFOCUSBezpečná komunikácia/Šifrovanie dát 

Holiday Inn, Bratislava 

25.5. 2016 – SDFI – QUALITY & SPEED“ 

Holiday Inn, Brno

1.6. 2016 – Mimacom Agile breakfast – Top 5 vecí, ktoré Business-u priniesol Agile
FIIT STU, Bratislava

9.6. 2016 – ISACA Abit 2016  Riadenie rizík ako súčasť IT governance
Chopin hotel, Galvaniho 28, Bratislava  

………………………………………….. 

ITSM články a publikácie

articles_tablet  

Spolupracujeme

isaca_slovensko_lg

preventista
 

 itsmf-international 

International News...