itSMF > itSMF Slovensko > itSMF SK správy > Pracovné stretnutie WG02 "Procesná integrácia a zlepšovanie"

Pracovné stretnutie WG02 "Procesná integrácia a zlepšovanie"


Dňa 14.6.2013 o 10:00 sa uskutoční stretnutie pracovnej skupiny WG02 s témou "SLM a SLA – praktické skúsenosti" na MPSVR SR, Špitalská ulica v Bratislave. V prípade záujmu o aktívne zapojenie do činnosti pracovných skupín neváhajte kontaktovať jednotlivých vedúcich pracovných skupín

Viac informácií o pracovných skupinách: http://www.itsmf.sk/sk/itSMF-Slovensko/Pracovne-skupiny-WG-.alej Späť


Sponzori združenia

 

oc_logo 

 

 

Kalendár podujatí: 

………………………………………….. 

25. 6. 2018 – T@F Klubový večer: Ako sa systematicky vzdelávať?

16.-17. 5. 2018 – Konferencia itSDFI 2018 

14. 3. 2018 – T@F: Dobrá prezentácia ako príbeh 

28. 2. 2018 – Dokumentácia v IT - Strata času? alebo Strategická hodnota?

7. –  8. 2. 2018 – Konferencia itSMF Slovensko 

………………………………………….. 

ITSM články a publikácie

articles_tablet  

Spolupracujeme

isaca_slovensko_lg

preventista
 

 itsmf-international 

International News...