Význam vzdelávania nielen v IT

Prázdninové obdobie sme vrámci itSMF Slovensko zahájili klubovým večerom na neprázdninovú tému: „Význam vzdelávania (nielen v IT)“. O svoje profesionálne skúsenosti sa s nami podelili:

Miroslav Havelka / OMNICOM, s.r.o.
Ivo Kovacic / Atos
Janka Pelesova / Slovenská sporiteľňa
Veronika Horniaková / Ekonomická univerzita v Bratislave

Téma natoľko zaujala, že následná panelová diskusia plynule prešla do otvorenej diskusie všetkých účastníkov.

Ďakujeme, lebo networking a odborná diskusia je to, čo vám chce itSMF Slovensko prinášať.


Cieľ KV: Prezentovať a prediskutovať rôzne pohľady na význam a prínosy vzdelávania a certifikácie a jeho budúce smerovanie

Kľúčové témy: vzdelávanie a jeho význam dnes a v budúcnosti, význam certifikácie pre zamestnávateľov, vzdelávanie vs. komplexnosť/veľkosť firmy (napr. malá vývojárska firma, startup vs. korporácia), súčasný vzdelávací model (napr. odovzdanie skúsenosti senior > junior) vs. ako to možno bude v budúcnosti, resp. už aj v súčasnosti (internet, video, Augmented reality, …)

Program KV:

  1. Dodávateľská strana, profesionálna vzdelávacia firma OMNICOM – Miroslav Havelka
  2. Klientska strana, manažér ATOS – Ivo Kovačič
  3. Ľudské zdroje, HR Partner pre IT SLSP – Janka Pelešová
  4. Univerzita, EUBA – Veronika Horniakova
  5. Panelová diskusia