Výhody členstva

Výhody členstva v itSMF Slovensko

Tak ako narastá v súčasnosti závislosť biznis aktivít každej spoločnosti na technológiách, výhody adaptácie Best Practice manažmentu IT služieb a účasť vo fóre itSMF sa stávajú viac a viac jasnejšie.

Jednou z hlavných motivácií profesionálov pre členstvo v itSMF je možnosť prístupu k najaktuálnejším poznatkom celého odvetvia, a tým aj možnosť jednoduchšieho udržania resp. zvyšovania svojej profesijnej spôsobilosti.

Pre organizácie je členstvo v itSMF deklaráciou toho, že sa zaoberajú riadením svojej informatiky na profesionálnej úrovni, a súčasne tým významne podporujú profesionálny rozvoj svojich zamestnancov zapojených do riadenia podnikovej informatiky.

itSMF združuje pre danú oblasť sieť profesionálnych odborníkov, je nenahraditeľným zdrojom informácií a organizuje podujatia ktoré významnou mierou napomáhajú pri dodávaní vysoko kvalitných IT služieb pre interných ale aj externých zákazníkov za pomoci využitia najlepších skúseností z praxe.

Ako člen itSMF Slovensko máte prístup k materiálom z Klubových večerov. O prístup si môžete požiadať kliknutím na linku TU.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •