Riadenie poskytovania služieb v prostredí mnohých dodávateľov

Pozývame Vás na klubový večer, ktorý je venovaný téme „SIAM – Multivendor sourcing“ alebo Riadeniu poskytovania služieb v prostredí mnohých dodávateľov.

Dátum a čas: 29.10.2019, 16:00 – 19:00

Miesto: V priestoroch zasadačky Orange Business Services (7. poschodie) – Metodova 8, (OC Central)

Pri dodávke služieb využívajú mnohí poskytovatelia ďalších sub-dodávateľov. Títo poskytovatelia musia zvládnuť riadenie dodávateľských vzťahov tak, aby výsledok pre ich zákazníka odpovedal požiadavkám na kvalitu, cenu a správne načasovanie. Obzvlášť, zladiť väčšie množstvo dodávateľov býva neľahká úloha.

Jedna z možností je využiť Service integration and management (SIAM) – prístup pre riadenie početného množstva dodávateľov služieb.

Agenda:

  • Výsledky prvého globálneho prieskumu SIAM – Miroslav Hlohovský, Omnicom, s.r.o
  • Riadenie dodávateľov v prostredí medzinárodnej organizácie – Jozef Chyžnaj, Orange Business Services
  • Riadenie dodávateľov v prostredí IT služieb pre výrobný závod – Tomáš Friedrich, Jaroslav Peško
  • Cross-Company SIAM by example – Stefan Kargl, Head of Sales Market IT, APA– Austria Presse Agentur eG
  • Nezastupiteľná úloha Governance v multivendor prostredí – Radim Petráš, SimplyIT.cloud
  • Panelová diskusia prezentujúcich