Service Design z biznis pohľadu

Pozývame Vás na klubový večer, ktorý je venovaný téme Service Design z biznis pohľadu.