Raňajky s itSMF Slovensko na Ekonomickej univerzite

Už po druhý krát sa vraciame na Ekonomickú univerzitu, aby sme študentom Fakulty hospodárskej informatiky priblížili naše združenie a prácu našich členov. Odborníci z viacerých spoločností (sprievodný leták) prídu porozprávať študentom o tom, ako vyzerá spolupráca IT a biznisu.

Dátum a čas: 19.11.2019 o 9:30 hod.

Miesto: Ekonomická univerzita, Fakulta hospodárskej informatiky, Dolnozemská cesta 1