Raňajky s itSMF Slovensko na Ekonomickej univerzite sú úspešne za nami

Aj tento rok sme prilákali študentov Fakulty hospodárskej informatiky na podujatie, ktoré sa konalo na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave, a prostredníctvom ktorého sme im priblížili činnosti združenia a prácu našich členov. Zástupcovia spoločností ESET, KPMG Slovensko, PWC a Slovenská sporiteľňa sa so študentmi rozprávali o spolupráci IT a biznis oddelení, ale aj čo čaká mladých, začínajúcich profesionálov, vo svete korporácií.