Výzva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na nomináciu do pracovných skupín k strategickým prioritám

Dňa 20.1.2020 nastala zmena rozhodnutia a štatútu pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie (ďalej len „PS“).

Rozhodnutie a štatút sú zverejnené na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/pracovne-skupiny/pracovne-skupiny-k-strategickym-prioritam-informatizacie/index.html

Výstupy z činnosti PS sú zverejňované na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html

 

Otvárajú sa nasledujúce pracovné skupiny:

  • Governance a Delivery
  • Strategická architektúra
  • Lepšie dáta
  • Lepšie služby
  • Vládny cloud
  • Verejné obstarávanie IT
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Samospráva

V prípade záujmu sa členovia itSMF Slovensko môžu prihlásiť na adresu itsmf@itsmf.sk do 28.1.2020.