Výzva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na nomináciu do pracovných skupín k strategickým prioritám

Dňa 20.1.2020 nastala zmena rozhodnutia a štatútu pracovných skupín k strategickým prioritám informatizácie (ďalej len „PS“).

Rozhodnutie a štatút sú zverejnené na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/pracovne-skupiny/pracovne-skupiny-k-strategickym-prioritam-informatizacie/index.html

Výstupy z činnosti PS sú zverejňované na https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/strategicke-priority-nikvs/index.html

 

Otvárajú sa nasledujúce pracovné skupiny:

 • Governance a Delivery
 • Strategická architektúra
 • Lepšie dáta
 • Lepšie služby
 • Vládny cloud
 • Verejné obstarávanie IT
 • Kybernetická bezpečnosť
 • Samospráva

V prípade záujmu sa členovia itSMF Slovensko môžu prihlásiť na adresu itsmf@itsmf.sk do 28.1.2020.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •