Etika v IT – etické a spoločenské aspekty algoritmov

Pozývame Vás na klubový večer, ktorý je venovaný téme etické a spoločenské aspekty algoritmov.

Dátum a čas: 26.2.2020, 16:00 – 19:00

Miesto: V priestoroch zasadačky – Orange Business Services – Metodova 8, (OC Central)

Digitálne technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život, ale vyvolávajú aj nové otázky. Stáva sa, že niečo „vypustíme von“ a až následne prichádzame na možné nežiaduce dopady na ľudí a spoločnosť. Príďte si vypočuť, ako tomu predchádzať a ako myslieť eticky pri dizajne, vývoji, nasadzovaní a používaní nových IT technológií.

Agenda:

 • Otvorenie – Tatiana Hederová, Orange Business Services
 • Etické a spoločenské aspekty algoritmov – Miroslav Pikus, Juraj Podroužek, e-tika.sk
  • Môže IT ublížiť? O rizikách dopadu algoritmov (softvér, AI,..)
  • Prečo a v ktorej fáze IT projektu treba zvážiť možné dopady na spoločnosť?
  • Prehľad iniciatív na budovanie zodpovedného prístupu k AI vo svete (Singapur, USA, EU)
  • Aké možné spoločenské problémy má AI? (transparentnosť, diskriminácia, férovosť, spoľahlivosť, odolnosť, súkromie, ľudský dohľad, …)
  • Kto zodpovedá za AI chyby? (autonómne auto na gilotínu?)
  • Ako systematicky a odborne posúdiť etické riziká algoritmov? (AI governance)
 • Diskusia k modelovým prípadom – Miroslav Pikus, Juraj Podroužek, e-tika.sk
  • Mestá nasadzujú smart lampy, ktoré môžu (o.i.) svietiť viac alebo menej. Kde svietiť viac a kde menej? Je tu etický problém?
  • Z dát o pacientoch navrhneme algoritmus na identifikáciu ľudí náchylnejších na infarkt, ktorým odporučíme preventívnu prehliadku. Hrozí, že niekomu ublížime?
  • Z historických dát o kriminalite vytvoríme prediktívny model, ktorý bude posielať policajtov tam, kde predikujeme kriminalitu. Kedy hrozí diskriminácia?
  • V banke zavedieme hlasovú biometriu. Tá azda nikomu neublíži? Ako to systematicky vylúčiť

Registrovať sa môžete TU