Etika v IT – etické a spoločenské aspekty algoritmov

Pozývame Vás na klubový večer, ktorý je venovaný téme etické a spoločenské aspekty algoritmov.