Dôležitá informácia ohľadom plánovaných aktivít itSMF Slovensko súvisiacich s rizikom šírenia koronavírusu

V súvislosti s medializovanými informáciami ohľadom šírenia koronavírusu vás chceme ubezpečiť, že sa tejto téme prioritne venujeme aj v rámci organizačného výboru konferencie a klubových večerov. 

Ako zodpovedné združenie nepodceňujeme riziko zo šírenia vírusu, na strane druhej však nechceme prispieť k šíreniu zbytočnej paniky. Ako väčšina organizácii na Slovensku, sa riadime odporúčaniami a zároveň sledujeme aktuálnu situáciu na oficiálnej stránke Úradu verejného zdravotníctva (http://www.uvzsr.sk/).

Preto akékoľvek prípadné opatrenia súvisiace s plánovanou výročnou konferenciou budeme realizovať na základe oficiálnych informácii a pokynov zo strany ÚVZ SR.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa, veríme, na skoré stretnutie.