Prečo byť členom itSMF Slovensko

„Výročná konferencia itSMF bola pre mňa vždy výborným zdrojom informácií, kontaktov a inšpirácie v rôzných oblastiach.“ 

„Platforma itSMF mi dáva možnosť stretnúť ľudí s podobným profesionálnym záujmom v oblasti ITSM a pomáha mi tak utvárať a udržiavať moju sieť profesionálnych kontaktov.“ 

„Stretnutia s ľuďmi z oblasti riadenia IT a podobne zameraných ľudí mi dávajú inšpiráciu pre môj osobný rast v pracovnej oblasti.“

„itSMF mi umožňuje vypočuť si a vidieť skúsenosti iných, ich úspechy a chyby, o ktorých sa bežne nerozpráva na iných verejných fórach.“ 

„itSMF mi dáva príležitosť prezentovať firmu, seba a naše skúsenosti a získavať spätnú väzbu a názory v bezpečnom prostredí.“ 

„itSMF organizuje podujatia, konferenciu, klubové večery a webináre, na ktoré stojí za to prísť.“ 

„Oceňujem, že odborné materiály z konferencie a klubových večerov sú k dispozícii členom združenia.“ 

„itSMF mi dáva príležitosť ako občanovi, odbornej verejnosti, pripomienkovať alebo prispievať do tvorby materiálov a verejných politík súvisiacich s IT. 

itSMF umožňuje nominovať vybraných odborníkov do pracovných skupín ÚPVII a iných vládnych organizácií.“

„Podujatia itSMF mi dávajú príležitosť hovoriť s inými odborníkmi o novinkách a trendoch v oblasti riadenia IT.“

„Ako člen itSMF mám výhodnejší prístup na akcie partnerských združení ISACA a Qubit.“