Začiatkom roka sa uskutočnili zasadnutia pracovnej skupiny „Strategická architektúra“ na tému „Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) do roku 2030“

Pod zastrešením Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky sa začiatkom roka 2021 uskutočnili zasadnutia a rokovania pracovnej skupiny pre strategické priority informatizácie, kde itSMF Slovensko zastupuje Iveta Janotík.

Témou stretnutia bol nový návrh národnej koncepcie informatizácie verejnej správy do roku 2030. Táto koncepcia predstavuje systémový plán príprav a realizácie zmien smerujúcich k napĺňaniu stanovených cieľov informatizácie verejnej správy. NKIVS je súbor cieľov, priorít, opatrení, organizačných, technických a technologických nástrojov, ktorého účelom je na celoštátnej úrovni určiť centrálnu architektúru, referenčnú architektúru a definovať politiku, regulačné a iné nástroje a konkrétny plán úloh a zdrojov s cieľom budovania efektívnej úrovne informatizácie verejnej správy.

Ako združenie sa pripájame k návrhom príslušnej  pracovnej skupiny  pri tvorbe novej koncepcie NKIVS a zároveň sa tešíme sa na jej vylepšené znenie.