15. Výročná odborná konferencia itSMF Slovensko „Value Experience“ – Ponuka partnerstva

V rámci pripravovanej odbornej konferencie itSMF Slovensko, ktorá sa uskutoční 25. novembra 2021 v online forme, ponúkame možnosť aktívnej účasti našim partnerom prostredníctvom sponzoringu. Programový koncept celého podujatia je dostupný a bude postupne dopĺňaný na https://conference.itsmf.sk/2021/.

V prípade, že máte záujem stať sa partnerom našej konferencie, nás prosím kontaktujte na adrese itsmf@itsmf.sk.

Prečo sa stať partnerom konferencie? 

  • IT Service Management Forum (itSMF) je národný, mimovládny a nezávislý líder v oblasti ITSM pre IT profesionálov
  • výročná konferencia itSMF Slovensko patrí už mnoho rokov ku najkvalitnejším vzdelávacím a spoločenským podujatiam v slovenskom IT biznise
  • itSMF Slovensko je akceptovaným partnerom pre verejnú správu a širokú odbornú verejnosť a členstvo v itSMF je všeobecne uznávané ako meradlo pre kompetencie a zručnosti v oblasti manažmentu IT služieb. Kontakty získané na podujatiach itSMF sú garanciou vysokej odbornej úrovne a serióznosti. 
  • itSMF Slovensko je plnoprávnou súčasťou celosvetovej siete itSMF International (https://www.itsmfi.org/). Konferencia itSMF vám môže pootvoriť dvere do medzinárodného IT prostredia