Partnerský seminár: Odborný seminár k informačnej bezpečnosti

Rok 2022 sa zapíše do histórie informatiky ako rok, v ktorom boli novelizované najvýznamnejšie medzinárodné odborné normy informačnej bezpečnosti:

 • ISO/IEC 27001 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky.
 • ISO/IEC 27002 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Pravidlá dobrej praxe riadenia informačnej bezpečnosti.
 • ISO/IEC 27005 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Riadenie rizík informačnej bezpečnosti.

Rozsah aplikácie a dopad uvedených noriem na podnikovú prax je na Slovensku ale aj celosvetovo veľmi významný – prakticky neexistuje priemyselné odvetvie, kde by neboli tieto normy vyžadované a implementované. Preto je záujem odbornej verejnosti o novely uvedených noriem úplne oprávnený.

Z uvedeného dôvodu sa spojili viaceré organizácie na Slovensku s cieľom predstaviť akademickej obci ale aj verejnosti úpravy a zmeny novovydaných noriem z tohto roku 2022 voči predchádzajúcim verziám. Za týmto účelom sa bude konať v utorok, 29.11.2022, od 16:00 hod. odborný seminár s nasledovným programom:

 • Úvodné slovo a privítanie
  Doc. Ing. Ján Papula, PhD., prodekan FM UK pre kvalitu a vzťahy s verejnosťou
 • Zmeny a novinky v norme ISO/IEC 27001:2022 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky
  Prezentuje: Igor Straka, TUV SUD Slovakia
 • Zmeny a novinky v norme ISO/IEC 27005:2022 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Riadenie rizík informačnej bezpečnosti
  Prezentuje: Roman Kluvanec, Synco Consulting Slovakia
 • Dopady novelizovaných noriem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a ISO/IEC 27005 na aktuálnu legislatívu kybernetickej bezpečnosti SR
  Prezentuje: Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti SR

Seminár sa bude konať na Fakulte managementu UK v Bratislave, na ul. Odbojárov 10 – konkrétne v seminárnej miestnosti č. 20 (prízemie v prístavbe) – ale paralelne bude vysielaný online (link na prenos Vám bude doručený v predstihu pred začiatkom seminára).

Vstup na podujatie je bezplatný pre registrovaných účastníkov – prihlasovanie vopred je možné dvoma alternatívnymi spôsobmi:

1. zaslanie registračného e-mailu na adresu:
registracia@cybercompetence.sk
(zabezpečuje Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti)

2. prihlásenie online:
Bezplatný seminár: Novelizované normy informačnej bezpečnosti | TÜV SÜD Slovakia (tuvsud.com)
(zabezpečuje spoločnosť TUV SUD Slovensko)

Podujatie bude moderovať Róbert Kormaňák, člen technickej normalizačnej komisie TK37 pri UNMS SR a člen technických komisie ISO JTC1 SC7, resp. SC40 s hlasovacím právom za Slovenskú republiku.