Interný audit – štandardy a skúsenosti

Pozývame vás na Klubový večer, ktorý bude venovaný téme interného auditu v bankovom sektore. Naši hostia predstavia základné princípy, štandardy a svoje reálne skúsenosti z praxe interného auditu v bankovom prostredí. Po prezentáciách bude nasledovať diskusia s našimi hosťami.

Dátum a čas: 14.3.2023, 16:30 – 19:00
Miesto: 
VÚB Banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Jazyk: slovenský, český
Dostupné pre:
 členov aj nečlenov itSMF, ISACA a AKB
Materiály z klubového večera pre: členov itSMF

Prezentujúci

Ing. Vladimír Donáth FCCA, CA, Riaditeľ vnútorného auditu, VÚB Banka
Ing. Martin Rudy, CIA, Vedúci Odd. Audit útvarov ústredia a metodiky, VÚB Banka
Ing. Tibor Szabo, CISA, CRISC, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, Vedúci Odd. ICT auditu, VÚB Banka

Témy prezentácie „Interný audit –  strašiak alebo partner?

  • Najčastejšie mýty o internom audite
  • V čom spočiva rola interného auditu?
  • Ako môže interný audit pomôcť spoločnosti

Ing. Jaroslav Řepa, CIA, CRMA, Chief Audit Executive, Slovenská sporiteľňa
Ing. Peter Kalný, Vedúci Odd. Audit IT a strateg. riadenia rizík, Slovenská sporiteľňa

Témy prezentácie „Audit a jeho role v oblasti kybernetické bezpečnosti – jak udržet krok?

  • Fenomén kybernetické kriminality
  • Role interního auditu v oblasti kybernetické bezpečnosti organizace
  • Současná praxe interního auditu v době rostoucí kybernetické kriminality

V prípade, že po registrácii neobdržíte potvrdzovací e-mail, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

Jednoduchý návod, ako na naše webináre, nájdete TU.