Navigácia v regulácii digitálneho divokého západu podľa pravidiel EÚ

Pozývame vás na májový prezenčný Klubový večer, ktorý bude venovaný téme regulácie EÚ v oblasti digitálnej ekonomiky. V rámci Klubového večera sa dozviete o regulačných iniciatívach EÚ v oblasti digitálnych technológií a ich dopadoch na verejnú aj súkromnú sféru.

Právny rámec Európskej únie pre digitálnu ekonomiku sa dlhé roky sústreďoval len na ochranu osobných údajov. Hlavný politický dokument Európskej komisie vydaný krátko po vymenovaní novej Komisie v roku 2019, Shaping Europe’s Digital Future, však zdôrazňuje, že digitálna ekonomika je absolútne ústredným prvkom politiky Komisie a stanovuje rámec pre rozsiahle digitálne regulačné iniciatívy EÚ. Keďže digitálne prostredie sa neustále vyvíja a prináša nové výzvy, koordinácia a spolupráca medzi členskými štátmi, zainteresovanými stranami a tvorcami politík sú nevyhnutné pri formovaní budúcnosti digitálnej regulácie v EÚ.

Aj Slovensko stojí pred veľkou výzvou v oblasti prípravy vlastných orgánov verejnej moci na dôveryhodné a spoľahlivé používanie nových technológií a navrhnutia vhodného inštitucionálneho nastavenia pre governance a dohľad nad verejnými aj súkromnými subjektmi používajúcimi tieto technológie. Viac o týchto otázkach a výzvach sa dozviete prostredníctvom prezentácie a diskusie s našimi spíkrami.

Dátum a čas: 17.5.2023, 16:30 – 19:00
Miesto: 
EY Slovakia, Žižkova 9, 811 02 Bratislava
Jazyk: slovenský
Dostupné pre:
 členov aj nečlenov itSMF, ISACA a AKB
Materiály z klubového večera pre: členov itSMF

Prezentujúci

Juraj Čorba, zodpovedný za reguláciu trhu a governance jednotného digitálneho trhu EÚ, MIRRI SR

Ondrej Čurilla, Manager, Forensic and Integrity Services, EY

Mikuláš Zalai, Risk Transformation Senior Manager, EY

Témy prezentácie

  • Ako sme sa v EY dostali k téme regulácie digitálneho priestoru
  • Dôvody a oblasti regulácie – tzv. EU digital rulebook
  • Dopady digitálnej regulácie na verejné inštitúcie, občana a podnikateľa
  • Digitálna regulácia na Slovensku – súčasný stav a budúcnosť

V prípade, že po registrácii neobdržíte potvrdzovací e-mail, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

Jednoduchý návod, ako na naše webináre, nájdete TU.