DORA ako kľúčová iniciatíva EÚ v oblasti kybernetickej odolnosti v sektore finančných služieb. Pohľad konzultanta – audítora vs. reálna skúsenosť z banky ako regulovaného subjektu

Pozývame vás na prezenčný Klubový večer, ktorý bude venovaný kľúčovej iniciatíve EÚ v oblasti kybernetickej odolnosti v sektore finančných služieb – DORA (Digital Operational Resilience Act). Naši hostia, odborníci z oblasti bankovníctva a konzultantskej spoločnosti, nám predstavia svoj pohľad na DORA a jej vplyv na bankový sektor. Diskutovať budeme o tom, ako sa DORA týka finančných služieb a aký bude jej vplyv na banky. Zároveň sa budeme zaoberať otázkou, ako sa DORA prejavuje v praxi a aké sú reálne skúsenosti banky ako regulovaného subjektu.

Veríme, že Klubový večer zaujme všetkých a nielen odborníkov z finančného sektora,  ktorí sa chcú dozvedieť viac o nových zákonoch a reguláciách v tejto oblasti. Bude to príležitosť na diskusiu a zdieľanie názorov s odborníkmi a ďalšími záujemcami v rámci itSMF komunity.

Dátum a čas: 21.5.2024, 17:00 – 19:00
Forma: prezenčný míting
Miesto: EY Slovakia, Žižkova 9, 811 02 Bratislava
Jazyk: slovenský
Dostupné pre:
 členov aj nečlenov itSMF, ISACA, AKB a KPM
Materiály z Klubového večera pre: členov itSMF

Prezentujúci

Juraj Richter, Ernst & Young
Senior Manager na oddelení podnikového poradenstva a riadenia rizík EY na Slovensku

Richard Žec, Ernst & Young
Senior na oddelení podnikového poradenstva a riadenia rizík EY na Slovensku

Témy prezentácie DORA ako kľúčová iniciatíva EÚ v oblasti kybernetickej odolnosti v sektore finančných služieb“

 • Čo je nariadenie DORA a prečo je nariadenie dôležité ?
 • Na koho sa DORA vzťahuje a aké sú kľúčové požiadavky ?
 • Kedy nadobudlo nariadenie DORA účinnosť ?
 • História vzniku DORA a časový harmonogram
 • Termín implementácie DORA pre finančné subjekty
 • Termín implementácie DORA pre dodávateľov IKT služieb
 • Riadenie rizík IKT a hlásenie incidentov súvisiacich s IKT
 • Testovanie digitálnej prevádzkovej odolnosti
 • Zdieľanie informácií
 • Riziko tretej strany v oblasti IKT

Jiří Vilímovský, Slovenská sporiteľňa
Operational Risk and Fraud Prevention Manager

Erik Danko, Slovenská sporiteľňa 
IT&Op. Risk Analyst

Témy prezentácie DORA a jej dopady na banku

 • Ako sme v banke pripravili
 • Organizačné nastavenie v banke
 • Spolupráca v rámci holdingu
 • 4 piliere – 4 pracovné tímy
 • Externá komunikácia na úrovni SBA/NBS
 • Skóre „DORA compliance“ – AS IS stav
 • Aktuálne „gaps“
 • Praktické návrhy – TO BE stav

V prípade, že po registrácii neobdržíte potvrdzovací e-mail, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

Jednoduchý návod, ako na naše webináre, nájdete TU.