Klubový večer: Od vodopádu k agilite v projektovom manažmente: Prípadová štúdia implementácie eshopu

Pozývame Vás na prezenčný Klubový večer, kde budeme preskúmavať svet riadenia projektov. Naši prednášajúci odhalia zákulisie implementácie dvoch rozdielnych metodík pri riadení projektu na dodávku eshopového riešenia.

Každý z týchto prístupov prináša so sebou svoje vlastné výhody a výzvy. Vodopádová metodika, tradičný a osvedčený prístup, využíva lineárny postup pri plánovaní a realizácii projektu. Naopak, agilný prístup sa vyznačuje flexibilitou a iteratívnym prístupom, ktorý umožňuje pružne reagovať na zmeny požiadaviek a okolností.

Zvolenie správnej metodiky a ich úspešné škálovanie môžu mať výrazný dopad na celkovú kvalitu dodávky a spokojnosť zákazníka. Účastníci budú mať jedinečnú príležitosť získať hlbší pohľad do toho, ako tieto prístupy ovplyvňujú priebeh projektu a jeho výsledky. Bude to príležitosť pre diskusiu, výmenu názorov a zdieľanie skúseností so všetkými zúčastnenými.

Dátum a čas: 12.6.2024, 17:00 – 19:00
Forma: prezenčný míting
Miesto: Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, Bratislava, 832 37 Slovenská republika
Jazyk: slovenský
Dostupné pre:
 členov aj nečlenov itSMF, ISACA, AKB a KPM
Materiály z Klubového večera pre: členov itSMF

Prezentujúci

Radoslav Ciglanský, BOOTIQ, part of BIQ GROUP
Unit manager a Scrum master

Martin Lopušek, BOOTIQ, part of BIQ GROUP
Project manager

Témy prezentácie

  • prestavenie waterfall
  • predstavenie agile
  • náš projekt
  • fáza 1 – prístup pri dodávke projektu
  • fáza 2 – nábeh do produkčnej prevádzky projektu
  • diskusia

V prípade, že po registrácii neobdržíte potvrdzovací e-mail, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára na stránke.

Jednoduchý návod, ako na naše webináre, nájdete TU.