Klubové večery na najbližšie obdobie > IT Service Management > ITIL®

Prihlásenie

Article IMG

Staňte sa členom...

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.

Viac informácií…

ITIL®

ITIL poskytuje ucelený súbor najlepších skúseností z praxe ( best practice ) v celom rozsahu správy ICT služieb a pokrýva jednotlivé oblasti riadenia ľudí, procesov a využitia. ITIL je najpoužívanejší a celosvetovo uznávaný prístup k zabezpečeniu dodávky a podpory ICT služieb ako aj k údržbe ICT infraštruktúry.

ITIL neposkytuje univerzálne riešenie na návrh a nasadenie optimálnych procesov pre riadenie a dodávku kvalitných ICT služieb. Bol vyvinutý ako procesne orientovaný, avšak upraviteľný a dostatočne pružný tak, aby vyhovoval organizáciám rôzneho typu od malých, až po nadnárodné korporácie. Každá organizácia, či už interné IT oddelenie alebo externý dodávateľ, môžu použiť doporučenia, princípy a podstatu ITILu a prispôsobiť ich vlastným podmienkam

Výhody ktoré prinieslo nasadenie ITILu pre mnohé organizácie:

  • Systematické zlepšovanie v dodávaných ICT službách
  • Zníženie dlhodobých nákladov zlepšovaním návratnosti alebo znižovaním nákladov
  • Demonštrovatelnosť správneho využitia nákladov
  • Znižovanie rizík nedostupnosti služieb
  • Zlepšenie komunikácie a pracovných vzťahov medzi IT a organizáciou
  • Schopnosť absorbovať väčšie množstvo zmien s rastúcou a merateľnou kvalitou
  • Procesy a aktivity sú auditovateľné
  • Vylepšujú sa možnosti prevzatia, spojenia alebo outsorsovania služieb


Sponzori združenia

 

oc_logo 

 

 

Kalendár podujatí: 

………………………………………….. 

21.3. 2019 – Konferencia itSMF Slovensko

20.2. 2019 – Praktické skúsenosti s ITSM nástrojmi

29.1. 2019 – Requirements engineering

14.11. 2018 – Hodnotenie vyspelosti procesov 

11.10. 2018 – DevOps

12. 9. 2018 – IT Demand management  

25. 6. 2018 – T@F Klubový večer: Ako sa systematicky vzdelávať?

16.-17. 5. 2018 – Konferencia itSDFI 2018 

14. 3. 2018 – T@F: Dobrá prezentácia ako príbeh 

28. 2. 2018 – Dokumentácia v IT - Strata času? alebo Strategická hodnota?

7. –  8. 2. 2018 – Konferencia itSMF Slovensko 

………………………………………….. 

ITSM články a publikácie

articles_tablet  

Spolupracujeme

isaca_slovensko_lg

preventista
 

 itsmf-international 

International News...