Klubové večery na najbližšie obdobie > IT Service Management > ITIL® > História ITIL®

Prihlásenie

Article IMG

Staňte sa členom...

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.

Viac informácií…

História ITIL®

Začiatok 80. rokov:

 • Vo svete sa objavuje nový špecifický problém: Narastajúca závislosť na ICT technológiách a z toho vyplývajúci rast požiadavkov na kvalitu IT služieb
 •  Neudržateľná situácia v oblasti spoľahlivosti IT služieb viedla britskú vládu k tomu, že poverila CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency = britská vládna agentúra) spracovaním príručky, podľa ktorej by organizácie ( ako vládne, tak súkromné), participujúce na dodávkach IT služieb pre britskú vládu, museli záväzne postupovať
 •  CCTA postupne vydáva 46 zväzkov zhrňujúcich najlepšie skúsenosti (Best Practices) z oblasti riadenia IT služieb a infraštruktúry pre potreby britských vládnych úradov a podnikateľských subjektov dodávajúcich IT služby vláde.
 • ITIL sa nachádza vo verzii 1.

Začiatok 90. rokov:

 • Vzniká OGC (Office of Government Commerce) zlúčením 3 britských vládnych agentúr vrátane CCTA, a stáva sa autoritou pre re-edície + vydávanie ďalších publikací ITIL
 • Vzniká itSMF (IT Service Management Forum) a stáva sa medzinárodnou komunitou profesionálov a odbornej verejnosti z oblasti ITSM a ITIL
 • Rámec ITIL preberajú ďalšie subjekty (súkromného i verejného sektoru)
 • Začína vydávanie prvých certifikátov odbornej spôsobilosti pre oblasť ITSM podľa ITIL

Prelom storočia:

 • Pôvodných 46 zväzkov knižnice je prepracovaných do súčasnej podoby. Základom knižnice sú tituly Service Support a Service Delivery, ktoré obsahujú podstatnú časť z pôvodných 46 zväzkov a v podstate definujú oblasť ITSM
 • Sú vydávané ďalšie diely knižnice ITIL. Vznika ITIL vo verzii 2.
 • ITIL je už celosvetovo rozšírený a vďaka tomu je považovaný za medzinárodný štandard v oblasti ITSM
 • ITIL je už prakticky samostatným odborom činnosti a podnikania

Roky 2004-2006:

 • November 2004 - OGC zahajuje práce už na tretej aktualizácii knižnice ITIL, a to štartom 6 mesačného projektu s názvom „Scoping Proces“
 • Apríl 2005 – OGC vydáva dokument ITIL® Refresh, ktorý obsahuje vymedzenie rámca aktualizácie vrátane jej kľúčových znakov
 • August 2005 – OGC zverejňuje podrobnosti o podobe ITIL® verzie 3 :
 • Celá knižnica bude rozdelená do 4 oddielov, či blokov (tranches):
 • December 2005 – je zverejnená medzinárodná norma pre oblasť ITSM – ISO/IEC 20000
 • Rok 2006 - celosvetové rozšírenie normy ISO/IEC 20000, práce na druhom bloku ITIL verzie 3. Bližšie informácie o stave ITIL® Refresh.
 • Rok 2007 – očakáva sa ukončenie prác a zverejnenie ITIL verzie 3

 

Zdroj: www.itsmportal.cz , www.itsm.sk