Klubové večery na najbližšie obdobie > IT Service Management > ITIL® > ITIL® v3

Prihlásenie

Article IMG

Staňte sa členom...

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.

Viac informácií…

ITIL® v3

ITIL ® verzia 3 sa na rozdiel od verzie 2 zaoberá celým životným cyklom IT služby, ktorá je popísaná v piatich základných tituloch:

  1. Service Strategy
  2. Service Design
  3. Service Transition
  4. Service Operation (obsahovo de facto tituly Service Support a Service Delivery z V2
  5. Continual Service Improvement

Veľký dôraz sa kladie na systém neustáleho zdokonaľovania služby, založeného na PDCA cykle.
Grafické znázornenie ITIL® verzie 3 symbolizuje koleso so samozdokonaľujúcimi sa prvkami:

ITIL Schema
Zdroj:logo_itsmf-small

 Základným prvkom modelu ITIL V3 je stratégia, pomocou ktorej definujeme vhodné služby pre biznis (titul Service Strategy), okolo ktorej sa odvíja životný cyklus služieb – ich dizajn, nasadenie a prevádzkovanie (tituly Service Design, Service Transition a Service Operation). Zdokonaľovanie celého cyklu služieb je popísané v titule Continual Service Improvement, ktorý pokrýva životný cyklus služby. ITIL verzia 3 okrem uvedených hlavných titulov odporúča aj dodatkové tituly, ktoré sa zaoberajú problematikou IT Governance, projektovým riadením, ISO 20000, SOX a ďalšími vplyvmi na cyklus služieb.

 

Zdroj: www.itil.sk