Klubové večery na najbližšie obdobie > IT Service Management > ITSM > itSMF International

Prihlásenie

Article IMG

Staňte sa členom...

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.

Viac informácií…

itSMF International

V súčasnosti itSMF International združuje viac ako 40 národných pobočiek po celom svete čo predstavuje výrazný nárast za posledných 5 rokov z pôvodných 10 pobočiek. Každá z pobočiek využíva výhody združenia energickej globálnej organizácie s hlasovacím právom na medzinárodnej úrovni. itSMF International združuje všetky národné pobočky, každú s oficiálne menovaným zástupcom. Títo sa účastnia výročných zasadnutí, kde sa prezentuje Výročná správa a volí sa nové vedenie organizácie.

itSMF International sa zapája do nasledovných aktivít:

  • spolupracuje s organizáciami ktoré sa podieľajú na rozvoji Best practice
  • publikuje podporné materiály o uznaných najlepších skúsenostiach
  • publikuje materiály reprezentujúce novátorské prístupy v oblasti manažmentu IT služieb
  • organizuje podujatia ktoré podporujú zdieľanie a rozvoj skúseností a znalostí
  • riadi výskum v oblasti využitia „najlepších skúseností” a ostatných štandardov za účelom informovania svojich členov a smerovania vývoja
  • podieľa sa na rozvoji a manažmente svetových štandardov pre kvalifikačné schémy a mnoho ďalších...

Súčasným poslaním itSMF International je zoskupiť globálne zdroje na posilnenie manažmentu IT služieb (ITSM), podporovať jeho rast do nových oblastí, smerovať rozvoj k novým modelom a zaistiť jeho integritu.

Súčasnou víziou itSMF International je stať sa a zotrvať ako celosvetovo vedúcim združením pre manažment IT služieb ( ITSM)


Sponzori združenia

 

oc_logo 

 

 

Kalendár podujatí: 

………………………………………….. 

21.3. 2019 – Konferencia itSMF Slovensko

20.2. 2019 – Praktické skúsenosti s ITSM nástrojmi

29.1. 2019 – Requirements engineering

14.11. 2018 – Hodnotenie vyspelosti procesov 

11.10. 2018 – DevOps

12. 9. 2018 – IT Demand management  

25. 6. 2018 – T@F Klubový večer: Ako sa systematicky vzdelávať?

16.-17. 5. 2018 – Konferencia itSDFI 2018 

14. 3. 2018 – T@F: Dobrá prezentácia ako príbeh 

28. 2. 2018 – Dokumentácia v IT - Strata času? alebo Strategická hodnota?

7. –  8. 2. 2018 – Konferencia itSMF Slovensko 

………………………………………….. 

ITSM články a publikácie

articles_tablet  

Spolupracujeme

isaca_slovensko_lg

preventista
 

 itsmf-international 

International News...