Klubové večery na najbližšie obdobie > IT Service Management > ITSM > itSMF

Prihlásenie

Article IMG

Staňte sa členom...

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.

Viac informácií…

itSMF

Čo je itSMF

itSMF – IT Service Management Forum – je medzinárodná nezávislá a nezisková organizácia, ktorá sa venuje všetkým aspektom riadenia služieb informačných a komunikačných technológií (ICT). itSMF je výhradne vlastnená a spravovaná svojimi členmi. Títo sú tvorení zástupcami dodávateľských firiem ale hlavne reprezentantmi spotrebiteľov. Celosvetovým štandardom pre manažment IT služieb je ITIL a z nej vychádzajúca norma ISO/IEC 20000. itSMF je teda vnímané ako fórum používateľov tohto štandardu, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje rozvoj celého odvetvia: itSMF je partnerom pre vlastníkov ďalších odborových štandardov a „best practice“, spolupracuje so štandardizačnými inštitúciami a vládnymi subjektmi po celom svete a realizuje aj vlastnú publikačnú a vzdelávaciu činnosť. V neposlednej rade je itSMF tvorcom a vlastníkom certifikačného modelu podnikov a kvalifikačného systému profesionálnej spôsobilosti jednotlivcov podľa normy ISO/IEC 20000.

itSMF International je kontrolný orgán jednotlivých národných pobočiek a určuje pravidlá a hlavné ciele itSMF pre uplatňovanie ITSM best practice a zaistenie dodržiavania itSMF nariadení a štandardov.

Poslanie a ciele itSMF

Hlavným poslaním organizácie IT Service Management Forum je umožniť svojim členom zdieľať vzájomne svoje znalosti a skúsenosti z oblasti riadenia ICT služieb, vytvoriť komunikačnú platformu naprieč celým odvetvím informatiky, poskytovať konkrétne návody pre zlepšenie výkonnosti podnikovej informatiky a zvyšovať profesionalitu odborníkov zaoberajúcich sa ich riadením a v neposlednej rade napomáhať ďalšiemu rozvoju a rozširovaniu najlepších skúseností v tomto odbore.

Stránky IT ServiceManagement Forum na internete: http://www.itsmfi.org/


Sponzori združenia

 

oc_logo 

 

 

Kalendár podujatí: 

………………………………………….. 

21.3. 2019 – Konferencia itSMF Slovensko

20.2. 2019 – Praktické skúsenosti s ITSM nástrojmi

29.1. 2019 – Requirements engineering

14.11. 2018 – Hodnotenie vyspelosti procesov 

11.10. 2018 – DevOps

12. 9. 2018 – IT Demand management  

25. 6. 2018 – T@F Klubový večer: Ako sa systematicky vzdelávať?

16.-17. 5. 2018 – Konferencia itSDFI 2018 

14. 3. 2018 – T@F: Dobrá prezentácia ako príbeh 

28. 2. 2018 – Dokumentácia v IT - Strata času? alebo Strategická hodnota?

7. –  8. 2. 2018 – Konferencia itSMF Slovensko 

………………………………………….. 

ITSM články a publikácie

articles_tablet  

Spolupracujeme

isaca_slovensko_lg

preventista
 

 itsmf-international 

International News...