Klubové večery na najbližšie obdobie > Správy > Staňte sa členom...

Prihlásenie

Article IMG

Staňte sa členom...

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.

Viac informácií…

Staňte sa členom...


3. 11. 2009 | Miroslav Hlohovský

Tak ako narastá v súčasnosti závislosť biznis aktivít každej spoločnosti na technológiách, výhody adaptácie Best Practice manažmentu IT služieb a účasť vo fóre itSMF sa stávajú viac a viac jasnejšie.

Niektoré z výhod členstva:

  • Najvýznamnejšia nezávislá organizácia združujúca profesionálov v oblasti riadenia IT služieb best practice podľa ITIL
  • Prístup k najnovším trendom a vedomostiam v oblasti ITSM
  • Možnosť uchádzať sa o certifikáciu podľa priSM
  • Komunita jednotlivcov s rovnakými záujmami a pravidelným stretávaním na akciách itSMF Slovensko
  • Prístup do členskej zóny portálu www.itsmf.sk  
  • Priestor na diskusiu na diskusnom fóre portálu www.itsmf.sk
  • Možnosť aktívne sa podieľať na práci v jednotlivých pracovných skupinách – Informácie o WG
  • Možnosť byť zaradený do Národného registra profesionálov ITSM – Zoznam certifikovaných členov

Pre organizácie je členstvo v itSMF deklaráciou toho, že sa zaoberajú riadením prevádzky informačných technológií na profesionálnej úrovni, a súčasne tým významne podporujú profesionálny rozvoj svojich zamestnancov zapojených do riadenia IT služieb.

Viac informácií o itSMF Slovensko sa dozviete v sekcii Profil itSMF Slovensko

Ako sa stať členom?

Je to  jednoduché! Stačí keď sa oboznámite so stanovami združenia a  príspevkovým poriadkom a vyplníte nižšie uvedený elektronický formulár.

Stanovy a príspevkový poriadok

Prihlášky:

Ako sa stať sponzorom?

Členovia itSMF Slovensko sa venujú práci v združení dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Naše združenie je neziskové avšak na financovanie podporných aktivít, ktoré má stanovené vo svojich cieľoch potrebuje zdroje. Tieto zdroje získava z členských príspevkov. Osobitným prípadom členstva je Sponzorské členské, kde člen združenia uzatvorí so združením Zmluvu o reklame na obdobie 1 roka čo mu prinesie postavenie Hlavného partnera na všetky podujatia združenia spolu s možnosťou zviditeľniť svoju značku a propagovať svoje riešenia. Spoločnosti, ktoré majú záujem o tento tým členstva môžu kontaktovať združenie na adrese backoffice@itsmf.skSpäť