Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Podujatia a akcie > Konferencia itSMF 2008 > Fotografie

Konferencia 2008 - Riadenie IT služieb na Slovensku

6. február 2008
Radisson SAS Carlton Hotel, Bratislava

prezentácie