Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Podujatia a akcie > Serve me ITSM Fresh! 2012

Serve me ITSM Fresh! 2012

Pracovná skupina WG06 pripravila pre odbornú verejnosť pracovno – diskusné stretnutie v rámci programu WHAT’s NEW? Serve me ITSM Fresh! pod názvom: ITSM a Cloud

itSMF workshop sa uskutoční dňa 20.6.2012 od 10.00 do 12.00 v priestoroch IBM Slovensko (Bratislava, Apollo BC II, blok H, miestnosť 709).

Agenda:

  • 10.00 - 10.15 - Raňajky/občerstvenie
  • 10.15 - 11.00 - Vplyvy a dopady cloud computingu na ITSM - Dalibor Kubiš
  • 11.00 - 11.15 - Prestávka
  • 11.15 - 12.00 - Projekcia ITSM v produktoch IBM - novinky a príklady použitia - Andrej Struhár

Účasť je podmienená registráciou:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom účasti na podujatí itSMF  konaného dňa 20.6.2012. Súhlas je platný do jeho odvolania dotknutou osobou. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.