Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Podujatia a akcie > Konferencia driving.digital

Konferencia driving.digital

Konferencia driving.digital

 

driving 

 

Názov: Konferencia driving.digital

Dátum: 14. – 15. október 2019 (pondelok, utorok)

Miesto: X-Bionic Sphere, Dubová 33, Šamorín-Čilistov

Cena:

Conference Pass (14. október) – 369 €

Combo Pass (14. – 15. október) – 540 €

Round Table Pass (15. október) - 189 €

Kontakt: Tatiana Buranská, T: +421 948 488 358, tatiana.buranska@qubitconference.com

Popis:

Konferencia driving.digital je odvetvovou programovou konferenciou, zameranou na kybernetickú bezpečnosť v automobilovom priemysle a mobilite.

Cieľom konferencie je priblížiť rozsah témy konferencie a poukázať na možnosti zapojenia slovenských firiem a výskumných inštitúcií do výskumných a inovačných projektov v oblasti stability digitálnych riešení v automobilovom priemysle a mobilite. Pridruženým cieľom konferencie je podporiť rozvojový program driving.digital.

Cieľovou skupinou konferencie sú domáci dodávatelia a subdodávatelia automobilového priemyslu, hľadajúci inovačné impulzy pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti, zahraničné spoločnosti hľadajúce priestor na slovenskom automobilovom trhu, dodávatelia digitálnych riešení pre bezpečnú automobilovú dopravu v smart ekosystémoch blízkej budúcnosti, hľadajúci uplatnenie v partnerstvách pre výskum a inovácie v oblasti automobilového priemyslu a mobility.

Okrúhly stôl je sprievodným podujatím konferencie driving.digital, zameraným na odbornú diskusiu k možnostiam slovenského výskumu pre automobilový priemysel a mobilitu.

Hlavná téma okrúhleho stola: Aké sú možnosti a aký je rozvojový potenciál slovenského výskumu v oblasti stabilných digitálnych riešení pre automobilový priemysel a mobilitu?

PROGRAM KONFERENCIE si môžete vyžiadať na tomto odkaze.

REGISTRÁCIA

Registrujte sa na webe drivingdigital.org/tickets, kde si môžete vybrať z troch typov lístkov: Conference, Combo alebo Round Table Pass, bližšie informácie o lístkoch nájdete na stránke.