Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Profil itSMF Slovensko > Vízia a poslanie

Vízia a poslanie

Vízia

Cieľom vzniku slovenskej pobočky itSMF Slovensko je pripojiť sa k tejto celosvetovej organizácii a stať sa hlavným reprezentantom IT Service Management (ITSM) na Slovensku.

Poslanie

 • reprezentovať slovenskú komunitu manažmentu IT služieb
 • presadzovať ITSM ako hlavnú disciplínu IT a zabezpečovať interakciu s ostatnými štandardami riadenia podnikov
 • poskytovať fórum pre svojich členov za účelom výmeny a zdieľania názorov a skúseností
 • podieľať sa na trvalom zlepšovaní best practices a noriem
 • poskytovať pridanú hodnotu pre svojich členov
 • prinášať a distribuovať informácie o ITSM v slovenskom jazyku v národnom prostredí
 • rozvíjať znalosti a profesionalitu odborníkov zaoberajúcich sa riadením ICT služieb (ITSM)
 • odborne a metodicky podporovať rozvoj výkonnosti IT služieb na Slovensku
 • Poskytovať konkrétne návody a odporúčania pre zlepšenie výkonnosti podnikovej informatiky
 • Podporovať nasadzovanie a používanie vhodných SW podporných nástrojov pre implementáciu ITSM/ITIL v podnikovej praxi
 • Podieľať sa na ďalšom rozvoji a úpravách modelu ITIL a noriem radu ISO 20000 na národnej úrovni


Sponzori združenia

 

oc_logo 

 

 

Kalendár podujatí: 

………………………………………….. 

21.3. 2019 – Konferencia itSMF Slovensko

20.2. 2019 – Praktické skúsenosti s ITSM nástrojmi

29.1. 2019 – Requirements engineering

14.11. 2018 – Hodnotenie vyspelosti procesov 

11.10. 2018 – DevOps

12. 9. 2018 – IT Demand management  

25. 6. 2018 – T@F Klubový večer: Ako sa systematicky vzdelávať?

16.-17. 5. 2018 – Konferencia itSDFI 2018 

14. 3. 2018 – T@F: Dobrá prezentácia ako príbeh 

28. 2. 2018 – Dokumentácia v IT - Strata času? alebo Strategická hodnota?

7. –  8. 2. 2018 – Konferencia itSMF Slovensko 

………………………………………….. 

ITSM články a publikácie

articles_tablet  

Spolupracujeme

isaca_slovensko_lg

preventista
 

 itsmf-international 

International News...