itSMF > itSMF Slovensko > itSMF SK správy > Klubový večer: DevOps

Klubový večer: DevOps


13. 10. 2018 | Miroslav Hlohovský

Vo štvrtok 11.10.2018 sa v priestoroch Slovenskej Sporiteľne konal ďalší úspešný klubový večer itSMF Slovensko na tému „DevOps“, ktorý sa uskutočnil s podporou partnerov: Slovenská sporiteľňa, OMNICOM, Slovak Telekom, sli.do, Red Hat, Aconic a ISACA Slovensko.

V troch blokoch, 1. úvod + teoretické predstavenie témy, 2. skúsenosti z reálnej implementácie a 3. panelovej diskusii, sme spoločne s účastníkmi klubového večera (KV) rozobrali všetky dôležité aspekty danej témy.

Svoju skúsenosť z reálnej implementácie DevOps odprezentovali: Andrej Šimkovič zo SLSP, Ivan Lichner zo Slovak Telekom, Štefan Chromík zo spoločnosti sli.do, Stanislav Bebej z Aconic a Merek Jelen z Red Hat.

Téma „DevOps“ bola v rámci klubových večerov prezentovaná už tretí krát. Potvrdzuje sa, že záujem IT profesionálov o tému neustále narastá (v roku 2016 sa zúčastnilo 8 účastníkov, v roku 2017 to bolo 40 účastníkov a aktuálny počet účastníkov je 70), takže sa k nej budúci rok určite radi vrátime.

Klubový večer „DevOps“ oslovil záujemcov aj mimo členov združenia itSMF Slovensko, ktoré podujatie organizovalo. Nás to teší a sme radi, že naše skúsenosti si môžeme vymieňať aj s kolegami mimo združenia.

Členovia itSMF Slovensko majú prezentácie dostupné na tejto stránke po prihlásení. Členovia ISACA Slovensko obdržia prezentácie na vyžiadanie.Späť