itSMF > Novinky > T@F: Dobrá prezentácia ako príbeh

Prihlásenie

Article IMG

Staňte sa členom...

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.

Viac informácií…

T@F: Dobrá prezentácia ako príbeh


27. 2. 2018 | Ingrid Smetanova

Dobrá prezentácia ako príbeh

Čo chcem dosiahnuť prezentáciou? Zmenu? Vysvetliť nový pohľad?

Voľba pohľadu na tému.

Budovanie príbehu.

Grafická kvalita prezentácie

Jeden slajd – jedna subtéma

Stručnosť slajdu

Texty a obrázky, signál/šum.

Vecný obsah prezentácie

Všeobecné informácie vs konkrétne príklady (vztiahnuté na vedomosti publika), použitie čísel/grafov.

Súvis s témou prezentácie

Vystavanie príbehu, miera „aha momentu“

Kvalita prezentátora

Technické prerozprávanie témy - tréma, súvislosť prejavu, vatové slová

Emočná kvalita prerozprávania témy - intonácia, artikulácia.

 

Účastnícky poplatok: členovia  itSMF Slovensko a ISACA Slovensko vstup voľný pre registrovaných účastníkov, nečlenovia 30,- EUR 
Späť