Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > ITSM projekt roka > Projekt roka 2011

Projekt roka 2011

Informácie z prvého ročníka súťaže 

winner2011 Víťaz súťaže: ŽP Informatika

 

Informácie o víťaznom projekte: PDF