Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > ITSM projekt roka > Projekt roka 2014

Projekt roka 2014

tSMF Slovensko vyhlasuje štvrtý ročník súťaželogo_sutaz2011

„NAJLEPŠÍ ITSM PROJEKT ROKA 2014

Motivácia pre súťažiacich: 

Zúčastniť sa znamená zviditeľniť seba aj svoju prácu

Cena pre účastníkov prezentačného kola 

 • Prezentácia projektu na výročnej konferencii itSMF Slovensko 2015
 • Prezentácia projektu na web stránkach itSMF 

Víťaz súťaže naviac získa: 

 • Diplom „Najlepší ITIL projekt roku 2014“ udelený itSMF Slovensko
 • Členstvo v itSMF SK na 1 rok bezplatne pre odberateľa projektu
 • Informácia o víťaznom projekte a rozhovor v newsletteri itSMF Slovensko
 • Spoločná tlačová správa itSMF Slovensko a víťaza Súťaže
 • Ďalšie ceny od sponzorov súťaže

Súťažiaci ďalej získajú: 

 • Zhodnotenie svojej práce odbornou verejnosťou
 • Zviditeľnenie svojej práce medzi odborníkmi v ITSM oblasti
 • Možnosť nadviazať a získať nové kontakty
 • Zadarmo vstupné pre prezentujúceho v prípade výberu medzi 3 finálové projekty
 • Zvýhodnené vstupné na výročnú konferenciu itSMF SK 2014 pre 2 osoby

Termín súťaže: Súťaž sa uskutoční od 2.2.2015 do 30.5.2015

Kompletný štatút súťaže: Statut_Sutaze_projekt2014.pdf  

 

Spôsob prihlásenia

Predbežné nahlásenie projektu je možné zaslaním emailu s krátkym popisom projektu na email backoffice@itsmf.sk do 28.2.2015

Záväzné prihlásenie projektu je možné uskutočniť zaslaním vyplneného formulára na email backoffice@itsmf.sk do 15.3.2015