Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > ITSM projekt roka > Projekt roka 2015

Projekt roka 2015

tSMF Slovensko vyhlasuje piaty ročník súťaže

„NAJLEPŠÍ ITSM PROJEKT ROKA 2015

Motivácia pre súťažiacich:  

Zúčastniť sa znamená zviditeľniť seba aj svoju prácu

Cena pre víťaza súťaže  

 • Prezentácia projektu na výročnej konferencii itSMF Slovensko 2016
 • Prezentácia projektu na web stránkach itSMF 
 • Certifikát „Najlepší ITIL projekt roku 2015“ udelený itSMF Slovensko
 • Členstvo v itSMF SK na 1 rok bezplatne pre odberateľa projektu
 • Informácia o víťaznom projekte a rozhovor v newsletteri itSMF Slovensko
 • Spoločná tlačová správa itSMF Slovensko a víťaza Súťaže
 • Ďalšie ceny od sponzorov súťaže

Súťažiaci ďalej získajú:  

 • Zhodnotenie svojej práce odbornou verejnosťou
 • Zviditeľnenie svojej práce medzi odborníkmi v ITSM oblasti
 • Možnosť nadviazať a získať nové kontakty
 • Zvýhodnené vstupné na výročnú konferenciu itSMF Slovensko 2016 pre 2 osoby

Termín súťaže: Súťaž sa uskutoční od 16.12.2015 do 09.3.2016

Kompletný štatút súťaže: Statut_Sutaze_projekt2015.pdf

 

Spôsob prihlásenia

Predbežné nahlásenie projektu je možné zaslaním emailu s krátkym popisom projektu na email backoffice@itsmf.sk do 15.1.2016

Záväzné prihlásenie projektu je možné uskutočniť zaslaním vyplneného formulára na email backoffice@itsmf.sk do 31.1.2016