Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Podujatia a akcie > Konferencia itSMF 2015

Konferencia itSMF 2015

Vážení členovia, priatelia a sympatizanti itSMF Slovensko, 16. - 17.4.2015 2015 sa uskutoční 9. výročná konferencia itSMF Slovensko, s podtitulom „Je IT váš partner v biznise?“

Konferencia je zameraná na spoluprácu medzi poskytovateľom IT služieb (či už interné IT alebo externá firma) a jeho zákazníkom, biznisom, ktorý vytvára hlavnú hodnotu firmy. Úloha dnešného IT poskytovateľa sa zásadne mení. Už nestačí udržať fungujúce a bežiace systémy. Od dnešného IT sa očakáva viac - podiel a aktívna spolupráca na celkovom úspechu a výsledkoch organizácie. Ak IT prináša len úspory a znižuje svoj rozpočet, v skutočnosti zmenšuje svoju úlohu v podniku a nemá dlhú životnosť.

Prináša IT inovácie do biznisu?

Je IT konkurenčnou výhodou pre biznis?

Dokáže IT pomôcť s biznisom svojho zákazníka?

 

Program konferencie:

16.4.2015

9:00 – 10:30 KEY NOTES
11:00 – 13:00 Partner presentations
14:00 – 16:00 Prezentácie súťaže projekt roka
16:30 –Slávnostné odovzdávanie certifikátov ITIL Expert, Vyhlásenie súťaže Projekt roku, Tombola

17.4.2015

9:00 - 12:00 - Workshop 01 - Agile Awareness and Scrum Game
9:00 - 12:00 - Workshop 02 - Business value out of IT (EN) and Taking Service Forward (EN)   
9:00 - 12:00 - Workshop 03 - Kanban games and simulations (EN) and Costs of IT services (SK)

Program konferencie je priebežne dopĺňaný a nájdete ho na stránke www.spolusbiznisom.sk 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Členovia itSMF:
Konferencia 70,- EUR / Workshop 30,- EUR

Nečlenovia:
Konferencia 130,- EUR / Workshop 50,- EUR