Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Podujatia a akcie > Pracovné raňajky v KE 2012

Pracovné raňajky v Košiciach: Úloha procesov a IT služieb v organizácii

Týmto Vás pozývame na "pracovné raňajky", ktoré organizuje združenie itSMF Slovensko. Ide o prvé podujatie svojho druhu na Východnom Slovensku. Organizátori si vytýčili cieľ podporiť aktivitou nielen člensku základňu združenia, ale aj zvýšiť pozornosť manažérov významných firiem k riadeniu IT služieb vo svojich podnikoch, ktorí si budú môcť osobne prediskutovať praktické skúsenosti pri implementácií a prevádzkovaní IT služieb a firemných procesov. Témou pracovných raňajok bude "Úloha procesov a IT služieb v organizácii – praktické skúsenosti s procesným riadením". 

Veríme, že aj Vy môžte prispieť k zvyšovaniu odbornej úrovne a štandardizácie zabezpečovania služieb a procesov v podnikoch Východoslovenského kraja.

Termin: 18.6.2012, v čase 8:30-11:00, Teledom, Timonova 27, Košice.

Účasť je podmienená registráciou:

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom účasti na podujatí itSMF  konaného dňa 18.6.2012. Súhlas je platný do jeho odvolania dotknutou osobou. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.