Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Podujatia a akcie > Workshop Day 2012

Workshop Day 2012

18. Októbra sa v priestoroch hotela Chopin v Bratislave uskutočnil ďalší ročník pracovno-diskusného stretnutia členov a priaznivcov itSMF, známeho tiež pod názvom itSMF Workshop Day. Workshop sa konal prvý krát v novom formáte, ako poobedné neformálne stretnutie s prezentáciou pripravených tém a okruhov, ktoré rozprúdili živú diskusiu zúčastnených hostí z radov akademickej obce, odberateľov, ale aj dodávateľov IT riešení. Veríme, že aj táto akcia priniesla do radov komunity profesionálov v oblasti riadenia IT služieb nové poznatky, skúsenosti a podnety pre ďalší rozvoj tejto oblasti v podmienkach praxe.

Prezentácie z podujatia sú pre členov itSMF Slovensko dostupné po prihlásení v Dokumentoch