Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Podujatia a akcie > Workshop Day 2015

Workshop Day 2015

Vážení členovia, priatelia a sympatizanti itSMF Slovensko Vás pozýva na"Workshopday itSMF Slovensko 2015", tématicky zameraný najmä pre štátnu a inú verejnú správu v SR 22.10.2015 v hoteli TATRA v Bratislave.

Program "Workshopday itSMF Slovensko 2015" chce hlavne osloviť cieľovú skupinu, ktorá má svoje špecifiká a zároveň osobitné typy ťažkostí pri prevádzkovaní IT služieb. Za uplynulé roky sa štátna a iná verejná správa v SR stala príkladom pre okolité krajiny v napredovaní v oblasti digitalizácie a zavedenia elektronických služieb, a to najmä prostredníctvom eurofondov. Na druhej strane sa ani nevyhla chybám a zaváhaniam, z ktorých je možné sa ponaučiť ak budú otvorene komunikované a diskutované v odbornom kruhu.

Formát podujatia bude diskusia s pozvanými osobnosťami na vybrané témy:

  1. Najväčšie bolesti prevádzky IT služieb v štátnej správe? Kto má prospech zo zvýšenia kvality IT služieb v štátnej a verejnej správe?
  2. V čom sa môže štátna správa poučiť od súkromného sektora? Prečo by ITSM štátna správa mala chcieť a aký je význam osvety zavádzania ITSM?
  3. Sú cestou zdieľané služby ITSM pre štátnu správu? Chce byť štátna správa SR líder v oblasti ITSM/ISO20000 v súvislosti s Vládnym cloudom?

Súčasťou programu bude tiež prezentácia benchmarkingu v štátnej správe, ktorý realizovala pracovná skupina itSMF Slovensko v r.2015 a ktorý vypovedá o stave manažmentu IT služieb v súčasnosti.

wsd2015tema 

 

Zamestnanci štátnej a inej verejnej správy a členovia itSMF Slovensko registrovaní na podujatie majú vstup na podujatie bezplatný. Ostatní jednotné vstupné 50€.

 

Príďte sa s nami 22.10.2015 porozprávať o tom aký zložitý je výstup na vrchol riadenia IT služieb v našej štátnej a verejnej správe!

 

Moderátori podujatia

Rastislav Janáč - Dlhoročný člen združenia itSMF Slovensko a nezávislý konzultant pre strategický manažment IT služieb a IT projektov so skúsenosťami z projektov vo verejnej správe.

Miroslav Hlohovský - Dlhoročný člen združenia itSMF Slovensko. Je partnerom, konzultantom a školiteľom v konzultačnej a vzdelávacej organizácii, ktorá sa špecializuje na IT & Business poradenstvo a  vzdelávanie.  

Michal Bróska - Dlhoročný člen združenia itSMF Slovensko. V spoločnosti PosAm s r. o. zodpovedá za divíziu produktového rozvoja a presales podpory. 

 

Diskutéri podujatia

Jana Molnárová - Senior manažér a konzultant pre zvýšenie hodnoty organizácie prostredníctvom strategického rozvoja. 

Rastislav Brunovský - IT profesionál, metodik zavedenia IT služieb a interný koordinátor ITSM pre FSR SR.

Rastislav Machel - IT profesionál a konzultant pre stratégiu rozvoja IT a IT bezpečnosť, v súčasnoti riaditeľ odboru IT na Ministerstve kultúry.

Milan Ištván - Vývalý novinár a politik, v súčasnosti lobista za rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku obzvlášť v oblasti eGovernmentu.

Erik Minarovič - Skúsený IT manažér a riaditeľ odboru IT MF SR

Jozef Jankovič - Hlavný projektový manažér združenia DEUS.

Mojmír Kollár - Riaditeľ Datacentra, samostatnej rozpočtovej organizácie MFSR 

 

PROGRAM

Otvorenie

08:30 – 08:50

20 min.

Benchmarking vyspelosti procesov ITSM v štátnej správe

Blok I.

08:50 – 10:00

70 min.

Najväčšie bolesti prevádzky IT služieb v štátnej správe?
Kto má prospech zo zvýšenia kvality IT služieb v štátnej a verejnej správe?

Prestávka

10:00 – 10:20

20 min.

 

Blok II.

10:20 – 11:30

70 min.

V čom sa môže štátna a verejná správa poučiť od inštitúcií zo súkromného sektora?
Prečo by ITSM štátna a verejná správa mala vôbec chcieť a aký je význam vnútornej osvety zavádzania ITSM?

Prestávka

11:30 – 11:50

20 min.

 

Blok III.

11:50 – 13:00

70 min.

Sú cestou zdieľané IT služby pre štátnu a verejnú správu?
Chce byť štátna správa SR líder v oblasti ITSM/ISO20000 a ako s tým súvisí Vládny cloud?

Záver

13:00 – 13:40

40 min.

Spoločný obed a voľná diskusia