itSMF > itSMF Slovensko > Pracovné skupiny (WG)

Pracovné skupiny (WG)

V rámci itSMF Slovensko sú založené nasledovné pracovné skupiny:

WG01 „Publishing“

Náplň činnosti:

 • Preložiť a spripomienkovať všetky pojmy v ITIL Glossary v3
 • Spracovať a spripomienkovať kompletný preklad ITIL Glossary v3
 • Vydať schválený preklad ITIL Glossary v3
 • Nadviazať spoluprácu s odbornými združeniami, ktoré pracujú na ICT slovníkoch
 • Preložiť a prevziať vybrané Best practices z itSMF International
 • Definovať rozsah prekladov a preberania ITIL štandardov do slovenského jazyka

Kontakt: Tomáš Hettych - tomas.hettych ( at ) sanofi-aventis.com

WG02 "Procesná integrácia a zlepšovanie"

Pracovná skupina „Procesná integrácia a zlepšovanie” bola oficiálne založená v Októbri 2012. Primárne sa venuje implementácii procesov v organizáciách, optimálnemu využitiu nástrojov pre implementované procesy a optimalizácii procesov. Sústreďuje sa na pohľad zo strany zákazníkov.

Náplň činnosti:

 • Zdieľanie skúseností s implementáciou a zavádzaním ITIL/ITSM v praxi
 • Zdieľanie skúseností s optimalizáciou procesov
 • Zdieľanie znalostí a informácií z oblasti procesného riadenia a ITIL
 • Publikačná a vzdelávacia činnosť v oblasti procesného riadenia, ITIL/ITSM a zlepšovania
 • Organizácia a spolupráca v oblasti organizovania podujatí itSMF Slovensko

Kontakt: olga.pasmikova (at) itsmf.sk

WG03 "Education"

Pracovná skupina ITIL and Education bude oficiálne založená v Januári 2010. Jej vznik bol pripravovaný niekoľko mesiacov a je dôsledom stavu znalostí ITIL a ITSM v akademickom prostredí.

Náplň činnosti:

 • Kladie si za úlohu popularizovať ITIL ako i ITSM, napomôcť vzniku nových odborných predmetov, prenášanie praktických skúseností z IT premyslu do akademického prostredia.
 • Už teraz budúci členovia ako i priaznivci tejto pracovnej skupiny vedú bakalárske ako i diplomové práce. Vzniká spolupráca itSMF SK s FEI TUKE, kde sa členovia itSMF podielajú na prednáškach, konzultáciach resp. zabezpečujú SW produkty pre cvičenia naviazané na ITIL..

Kontakt: peter.balco (at) hp.com

WG04 "ITSM Processes"

Náplň činnosti:

 • Rozvoj znalostí a zručností členov pracovnej skupiny v oblasti "Mapovanie a modelovanie procesov ITSM"
 • Rozvoj znalostí a zručností členov pracovnej skupiny v oblasti "Nástroje na podporu mapovania, modelovania, popisu a riadenia procesov ITSM"
 • Rozvoj znalostí a zručností členov pracovnej skupiny v oblasti "Správna prax a vzorové / referenčné procesné modely ITSM"
 • Rozvoj znalostí a zručností členov pracovnej skupiny v oblasti "Monitorovanie, meranie a zlepšovanie procesov ITSM"
 • Súvisiace aktivity: prednášková činnosť, publikačná činnosť, semináre, workshopy, konferencie, tvorba a implementácia odbornej dokumentácie, a pod.

Kontakt: Peter Kubičko - kubickopeter (at) gmail.com

WG06 "ITSM Tools & Architectures"

Náplň činnosti:

 • Identifikácia, analýza a popis softvérových nástrojov, aplikácií a platforiem pre podporu automatizácie procesov a funkcií ITSM
 • Zdieľanie a výmena skúseností o týchto nástrojoch, aplikáciách a platformách
 • Príprava workshopov a iných aktivít zameraných na uvedenú oblasť

Kontakt: Miroslav Koteles - miroslav.koteles (at) hp.com

 

WG07 "Security"

Náplň činnosti:

 • otázky týkajúce sa obsahu NDA,
 • prienik pojmov incident a bezpečnostný incident,
 • dobrá prax v oblasti oddeľovania akumulovaných zodpovednosti v informačnej bezpečnosti (segregation of duties),
 • prienik procesov ITSM a ISMS a dobrá prax ich spoločnej implementácie
 • organizácia bezpečnosti v štruktúre podniku
 • otázky ochrany osobných údajov
 • hodnotenie použitia prístupov Lean IT, Agile v oblasti bezpečnosti
 • spoločné témy s ISACA a SASIB

Kontakt: Ivan Makatúra – imakatura ( at ) vub.sk

 

WG08 "Benchmarking"

Náplň činnosti:

 • pravidelné porovnávanie a meranie vybraných subjektov,
 • vypracovávanie metodiky benchmarkingu,
 • zdieľanie znalostí a informácií z výsledkov benchmarkingu,
 • publikovanie výsledkov bechmarking
 • spolupráca s relevantnými subjektmi pri vykonávaní benchmarkingu

Kontakt: Miroslav Hlohovský– hlohovsky ( at ) itsmf.sk 


Sponzori združenia

 

oc_logo 

 

 

Kalendár podujatí: 

………………………………………….. 

21.3. 2019 – Konferencia itSMF Slovensko

20.2. 2019 – Praktické skúsenosti s ITSM nástrojmi

29.1. 2019 – Requirements engineering

14.11. 2018 – Hodnotenie vyspelosti procesov 

11.10. 2018 – DevOps

12. 9. 2018 – IT Demand management  

25. 6. 2018 – T@F Klubový večer: Ako sa systematicky vzdelávať?

16.-17. 5. 2018 – Konferencia itSDFI 2018 

14. 3. 2018 – T@F: Dobrá prezentácia ako príbeh 

28. 2. 2018 – Dokumentácia v IT - Strata času? alebo Strategická hodnota?

7. –  8. 2. 2018 – Konferencia itSMF Slovensko 

………………………………………….. 

ITSM články a publikácie

articles_tablet  

Spolupracujeme

isaca_slovensko_lg

preventista
 

 itsmf-international 

International News...