Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Profil itSMF Slovensko

KTO SME?

  • ITSM je skratkou pre IT service management (manažment IT služieb) 
  • Celosvetovým procesným rámcom pre ITSM je knižnica ITIL (IT Infrastructure Library)
  • Procesy ITSM rieši medzinárodná norma ISO/IEC 20000 „Information technology Service management“

ČO JE itSMF?

  • itSMF (IT Service Management Forum) je národný, mimovládny a nezávislý líder v oblasti ITSM pre IT profesionálov
  • itSMF Slovensko je akceptovaným partnerom pre verejnú správu a širokú odbornú verejnosť
  • itSMF je vnímané ako fórum používateľov štandardu ITIL, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje rozvoj celého odvetvia
  • itSMF Slovensko je plnoprávnou súčasťou celosvetovej siete itSMF International (www.itsmfi.org)

Záruka nezávislosti itSMF Slovensko

Medzinárodne platné pravidlá itSMF stanovujú, že každá národná pobočka musí byť úplne nezávislá na dodávateľoch ICT technológií a konzultačných spoločnostiach, nesmie presadzovať jednostranné záujmy silných subjektov, a musí v nej byť vyvážené zastúpenie všetkých záujmových skupín pôsobiacich v oblasti ICT služieb a technológií, tzn. členovia itSMF sú tak dodávatelia ICT služieb a výrobcovia ICT technológií, ako aj organizácie podnikateľskej sféry a štátnej správy, ktoré tieto technológie a služby nakupujú a využívajú pre podporu vlastného podnikania. Dodržiavanie týchto zásad zaručuje, že itSMF môže byť skutočne nezávislým združením schopným reprezentovať objektívny názor a kvalifikované stanovisko odbornej komunity ku všetkým aspektom riadenia informatiky.


Sponzori združenia

 

oc_logo 

 

 

Kalendár podujatí: 

………………………………………….. 

21.3. 2019 – Konferencia itSMF Slovensko

20.2. 2019 – Praktické skúsenosti s ITSM nástrojmi

29.1. 2019 – Requirements engineering

14.11. 2018 – Hodnotenie vyspelosti procesov 

11.10. 2018 – DevOps

12. 9. 2018 – IT Demand management  

25. 6. 2018 – T@F Klubový večer: Ako sa systematicky vzdelávať?

16.-17. 5. 2018 – Konferencia itSDFI 2018 

14. 3. 2018 – T@F: Dobrá prezentácia ako príbeh 

28. 2. 2018 – Dokumentácia v IT - Strata času? alebo Strategická hodnota?

7. –  8. 2. 2018 – Konferencia itSMF Slovensko 

………………………………………….. 

ITSM články a publikácie

articles_tablet  

Spolupracujeme

isaca_slovensko_lg

preventista
 

 itsmf-international 

International News...