Klubové večery na najbližšie obdobie > itSMF Slovensko > Profil itSMF Slovensko > Výhody účasti

Výhody účasti

Výhody členstva v itSMF Slovensko

Tak ako narastá v súčasnosti závislosť biznis aktivít každej spoločnosti na technológiách, výhody adaptácie Best Practice manažmentu IT služieb a účasť vo fóre itSMF sa stávajú viac a viac jasnejšie.

Jednou z hlavných motivácií profesionálov pre členstvo v itSMF je možnosť prístupu k najaktuálnejším poznatkom celého odvetvia, a tým aj možnosť jednoduchšieho udržania resp. zvyšovania svojej profesijnej spôsobilosti.

Pre organizácie je členstvo v itSMF deklaráciou toho, že sa zaoberajú riadením svojej informatiky na profesionálnej úrovni, a súčasne tým významne podporujú profesionálny rozvoj svojich zamestnancov zapojených do riadenia podnikovej informatiky.

itSMF združuje pre danú oblasť sieť profesionálnych odborníkov, je nenahraditeľným zdrojom informácií a organizuje podujatia ktoré významnou mierou napomáhajú pri dodávaní vysoko kvalitných IT služieb pre interných ale aj externých zákazníkov za pomoci využitia najlepších skúseností z praxe.


Sponzori združenia

 

oc_logo 

 

 

Kalendár podujatí: 

………………………………………….. 

21.3. 2019 – Konferencia itSMF Slovensko

20.2. 2019 – Praktické skúsenosti s ITSM nástrojmi

29.1. 2019 – Requirements engineering

14.11. 2018 – Hodnotenie vyspelosti procesov 

11.10. 2018 – DevOps

12. 9. 2018 – IT Demand management  

25. 6. 2018 – T@F Klubový večer: Ako sa systematicky vzdelávať?

16.-17. 5. 2018 – Konferencia itSDFI 2018 

14. 3. 2018 – T@F: Dobrá prezentácia ako príbeh 

28. 2. 2018 – Dokumentácia v IT - Strata času? alebo Strategická hodnota?

7. –  8. 2. 2018 – Konferencia itSMF Slovensko 

………………………………………….. 

ITSM články a publikácie

articles_tablet  

Spolupracujeme

isaca_slovensko_lg

preventista
 

 itsmf-international 

International News...