itSMF > itSMF Slovensko > Podujatia a akcie > Konferencia itSMF 2014 > Program

Program

VÝROČNÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA / ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE

5. – 6. máj 2014 / 5th – 6th May 2014

NIČ NIE JE AKO SA ZDÁ“ /  „NOTHING IS AS IT SEEMS

 

Workshops / Tea@5 program 5.5.2014

 

 

 

17:00 – 20:30

Stream 1 – ITSM Simulation

 

Apollo 13 – an ITSM case experience™ (English)

GamingWorks

 

 

17:00 – 18:45

 

 

19:00 – 20:30

 

 

Stream 2- Improvements and Agile

 

Change navigator workshop

RainFellows

 

Agile ping-pong game! (Slovak/English)

Mimacom

 

 

20:30 – 22:00

 

 

Občerstvenie / Refreshments / Networking

 

 

Program konferencie / Conference program 6.5.2014

 

 

 

Doobedná časť / Morning part

 

9:00 – 9:10

 

 

 

 

9.10 – 9:40

 

 

9:40 – 10:10

 

 

10:10 – 10:40

 

 

Uvítanie účastníkov – otvorenie / Welcome speech - opening

Tomáš Hettych, Predseda / Chairman itSMF Slovensko

 

Blok A – Keynotes

 

itSMF – Global organization with local focus (English)

Bartosz Gorczynski – Chairman itSMF International

 

ITSM Process Mining – A new governance approach (English)

Martin Pscheidl – President itSMF Austria

 

Things will improve; they just might improve without you (English)

Mark Smalley – International ASL BiSL ambassador

 

10:40 - 11:00

 

 

Prestávka na kávu / Coffee break / Networking

 

 

 

 

11:00 – 11:30

 

       

11:30 – 12:00

 

 

12:00 – 12:30

 

Blok B – Keynotes and Partners

   

HP SERVICE ANYWHERE – SERVICEDESK AKO SLUŽBA

Rober Kučera - HP

 

TelekomCloud: biznis enabler pre zákazníka aj poskytovateľa

Jaroslav Šatánek , Michal Bróska - Slovak Telekom, a.s

 

Lean transformace velké nadnárodní IT společností

Tomáš Tureček – RainFellows s.r.o.

 

 

12:30 – 13:30

 

 

OBED / Lunch

 


 

 

Poobedná časť / Afternoon part

 

 

 

 

13:30 – 13:50

 

 

13:50 – 14:10

 

 

14:10 – 14:30

 

 

14:30 – 14:50

 

 

Blok C – IT Governance and ITSM

 

COBIT 5

Lukáš Mikeska, ISACA

 

COBIT, ITIL, TOGAF, ... – Skladačka v praxi / Puzzle in practice

Pavol Adamec – itSMF Slovensko

 

Synergie ITIL a CobiT v praxi / Synergies of ITIL and COBIT

Jiří Skála – itSMF Czech Republic

 

Riadenie kvality IT prevádzky medzi mlynskými kameňmi

Tomáš Martiniak - itSMF Slovensko

 

 

14:50 – 15:10

 

 

Prestávka na kávu / Coffee break / Networking

 

 

 

 

15:10 – 15:30

 

 

15:30 – 15:50

 

 

15:50- 16:10

 

Blok D – ITSM projects of the year 2013 - Success stories

 

Projekt Manažment ICT služieb
ENERGOCHEMICA TRADING, a.s.

  

Projekt Centrálny systém podpory prevádzky

Sociálna poisťovňa

 

Projekt Implementácia Release & Patch managementu

T-Systems Slovakia s.r.o.

 

16:10 – 16:30

 

 

Prestávka na kávu / Coffee break / Networking

 

 

 

 

16:30 – 16:45

 

16:45 – 17:00

 

17:00 – 17:20

 

Blok E –ITIL Expert ceremony

 

ITIL Expert 2013 Ceremony by Exin (Slovak/English)

 

Competition results „ITSM Project of the year“

 

Tombola

 

 

17:30

 

Záver konferencie / End of conference

Tomáš Hettych, Predseda/Chairman  itSMF Slovensko