Klubové večery na najbližšie obdobie > Login > Prihlásenie

Prihlásenie

Article IMG

Staňte sa členom...

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.

Viac informácií…

Prihláška

Please enter following information / Prosíme vypĺňajte údaje s diakritikou.Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané občianskym združením itSMF Slovensko v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytnuté údaje budú spracúvané v rámci informačného systému Podujatia za účelom uskutočňovania činností súvisiacich s evidenciou a správou účastníkov podujatí združenia, pričom budú spracúvané údaje v rozsahu:
meno a priezvisko, identifikácia podujatia, firma, pracovné zaradenie, telefónny kontakt, emailový kontakt, ďalšie údaje súvisiace s plnením účelu spracúvania.

V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; informácie o spracúvaní vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli vaše osobné údaje získané; zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu Zákona.