Klubové večery na najbližšie obdobie > NRP > Národný register profesionálov ITSM

Prihlásenie

Article IMG

Staňte sa členom...

itSMF Slovensko je uznávaná profesijná organizácia v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL®. Získajte prístup k vedomostiam, ktoré sa stanú návodom ako k zlepšiť výkonnosť a kvalitu vašich IT služieb a využite ďalšie z množstva výhod členstva.

Viac informácií…

Národný register profesionálov ITSM

Národný register profesionálov je evidencia itSMF Slovensko profesionálov v oblasti Manažmentu IT služieb (ITSM). 

Držitelia odborného certifikátu ITIL® Expert 

logo-itilEvidovaní držitelia titulu ITIL Expert

Ing. Miroslav Hlohovský 
podpredseda itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
hlohovsky@omnicom.sk

Mgr. Peter Lempochner 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
peter.lempochner@dignitas.sk

Mgr. Tomáš Blažíček 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
tomas.blazicek@itcko.sk

Ing. Iveta Róková 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
iveta.rokova@dignitas.sk

Ing. Oskar Zviják 
člen Predsedníctva itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [JPG]
Oskar_ZVIJAK@tempest.sk

Ing. Zuzana Madarassi 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
zuzana.madarassi@dignitas.sk

Mgr. Alena Kahanová 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
Alena.Kahanova@materna.com

Miroslav Köteles 
člen Predsedníctva itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
miroslav.koteles@hp.com

Gabriel Farkas 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
Gabriel.FARKAS@orange.com

Filip Legény 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
filip@legeny.sk

Štefan Červenka 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
stefan@cervenka.email

Pavol Görner 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
pavol@avacod.com

Juraj Richtárik 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
juraj.richtarik@soitron.com

Štefan Porubčan 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
stefan.porubcan@soitron.com

Martin Kincel 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
Martin.Kincel@soitron.com

David Dvořák 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
David.Dvorak@soitron.com

Ján Benka 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
jan.benka@soitron.com

Marian Bartko 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
marian.bartko@gratex.com

Peter Bednárik 
člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]
Peter.BEDNARIK@orange.com

František Fecko  

člen itSMF Slovensko  

ITIL® EXPERT [PDF]


 
V prípade ak ste členom itSMF Slovensko a zároveň držiteľom certifikátu ITIL Expert a chcete byť evidovaný v NRP, pošlite certifikát na backoffice@itsmf.sk