Dlhodobá udržateľnosť a požiadavky na zverejňovanie nefinančných informácií

Pozývame vás na webinár, ktorý bude venovaný dlhodobej udržateľnosti firiem v kontexte rozvíjajúcej sa európskej legislatívy. Vzhľadom na to, že sa budú výrazne meniť požiadavky na zverejňovanie nefinančných informácií a ich kvalitatívne charakteristiky, je potrebné nastaviť úplne nový prístup k budovaniu dátovej základne, keďže údaje o udržateľnosti zvyčajne nie sú predmetom zberu a spracovania....