Výhody členstva v itSMF Slovensko

Platforma na stretnutie a výmenu skúseností s inými odborníkmi o novinkách a trendoch v oblasti riadenia IT Klubové večery – výmena skúseností a zdieľanie „best practice“ s ďalšími kolegami Možnosť prezentovať vlastné skúsenosti / seba / firmu Prístup k novinkám v oblasti riadenia IT služieb a zdieľanie najnovších trendov v…

čítať viac

Prečo byť členom itSMF Slovensko

„Výročná konferencia itSMF bola pre mňa vždy výborným zdrojom informácií, kontaktov a inšpirácie v rôzných oblastiach.“  „Platforma itSMF mi dáva možnosť stretnúť ľudí s podobným profesionálnym záujmom v oblasti ITSM a pomáha mi tak utvárať a udržiavať moju sieť profesionálnych kontaktov.“  „Stretnutia s ľuďmi z oblasti riadenia IT a podobne zameraných ľudí mi dávajú inšpiráciu pre môj osobný rast…

čítať viac

Etický kódex

Predsedníctvo itSMF Slovensko, ako riadny člen globálnej komunity itSMF International (itSMFI), schválilo a v mene združenia sa zaviazalo pri svojej činnosti dodržiavať a presadzovať „Etický kódex itSMFI“, ktorý zdôrazňuje a podporuje naše nezávislé postavenie profesijnej organizácie v oblasti riadenia IT služieb.

čítať viac

Členstvo

Kto sa môže stať členom ? V medzinárodnej organizácii 80% členov reprezentujú organizácie a firmy, ktoré sa snažia implementovať kvalitné riadenie IT, a zvyšok sú dodávatelia poskytujúci produkty a služby na dosiahnutie tohto cieľa. V lokálnej pobočke bude podobné zloženie organizácií. Členom sa môže stať každá organizácia z akéhokoľvek oboru,…

čítať viac

Vízia a poslanie

Vízia Cieľom vzniku slovenskej pobočky itSMF Slovensko je pripojiť sa k tejto celosvetovej organizácii a stať sa hlavným reprezentantom IT Service Management (ITSM) na Slovensku. Poslanie reprezentovať slovenskú komunitu manažmentu IT služieb presadzovať ITSM ako hlavnú disciplínu IT a zabezpečovať interakciu s ostatnými štandardami riadenia podnikov poskytovať fórum pre svojich členov za…

čítať viac