Etický kódex

Predsedníctvo itSMF Slovensko, ako riadny člen globálnej komunity itSMF International (itSMFI), schválilo a v mene združenia sa zaviazalo pri svojej činnosti dodržiavať a presadzovať „Etický kódex itSMFI“, ktorý zdôrazňuje a podporuje naše nezávislé postavenie profesijnej organizácie v oblasti riadenia IT služieb.

čítať viac

Výhody členstva

Výhody členstva v itSMF Slovensko Tak ako narastá v súčasnosti závislosť biznis aktivít každej spoločnosti na technológiách, výhody adaptácie Best Practice manažmentu IT služieb a účasť vo fóre itSMF sa stávajú viac a viac jasnejšie. Jednou z hlavných motivácií profesionálov pre členstvo v itSMF je možnosť prístupu k najaktuálnejším poznatkom…

čítať viac

Členstvo

Kto sa môže stať členom ? V medzinárodnej organizácii 80% členov reprezentujú organizácie a firmy, ktoré sa snažia implementovať kvalitné riadenie IT, a zvyšok sú dodávatelia poskytujúci produkty a služby na dosiahnutie tohto cieľa. V lokálnej pobočke bude podobné zloženie organizácií. Členom sa môže stať každá organizácia z akéhokoľvek oboru,…

čítať viac

Aktivity

Organizovanie klubových večerov, seminárov, workshopov a odborných konferencií Štandardizačná a publikačná činnosť v oblasti ITSM/ITIL (vrátane prekladov a distribúcie dokumentov) Spolupráca s odbornými združeniami a štandardizačnými autoritami Komunikácia a spolupráca s vládnymi subjektmi pre oblasť eGovernmentu a informatizácie spoločnosti Realizácia vlastných odborných, publikačných a vzdelávacích činností. Projektové, programové a iné…

čítať viac

Vízia a poslanie

Vízia Cieľom vzniku slovenskej pobočky itSMF Slovensko je pripojiť sa k tejto celosvetovej organizácii a stať sa hlavným reprezentantom IT Service Management (ITSM) na Slovensku. Poslanie reprezentovať slovenskú komunitu manažmentu IT služieb presadzovať ITSM ako hlavnú disciplínu IT a zabezpečovať interakciu s ostatnými štandardami riadenia podnikov poskytovať fórum pre svojich členov za…

čítať viac