Sídlo a korešpondenčná adresa: 
itSMF Slovensko 
Námestie SNP 478/19
811 01 Bratislava-Staré Mesto