Vízia a poslanie

Vízia

Cieľom vzniku slovenskej pobočky itSMF Slovensko je pripojiť sa k tejto celosvetovej organizácii a stať sa hlavným reprezentantom IT Service Management (ITSM) na Slovensku.

Poslanie

 • reprezentovať slovenskú komunitu manažmentu IT služieb
 • presadzovať ITSM ako hlavnú disciplínu IT a zabezpečovať interakciu s ostatnými štandardami riadenia podnikov
 • poskytovať fórum pre svojich členov za účelom výmeny a zdieľania názorov a skúseností
 • podieľať sa na trvalom zlepšovaní best practices a noriem
 • poskytovať pridanú hodnotu pre svojich členov
 • prinášať a distribuovať informácie o ITSM v slovenskom jazyku v národnom prostredí
 • rozvíjať znalosti a profesionalitu odborníkov zaoberajúcich sa riadením ICT služieb (ITSM)
 • odborne a metodicky podporovať rozvoj výkonnosti IT služieb na Slovensku
 • poskytovať konkrétne návody a odporúčania pre zlepšenie výkonnosti podnikovej informatiky
 • podporovať nasadzovanie a používanie vhodných SW podporných nástrojov pre implementáciu ITSM/ITIL v podnikovej praxi
 • podieľať sa na ďalšom rozvoji a úpravách modelu ITIL a noriem radu ISO 20000 na národnej úrovni