Výhody členstva v itSMF Slovensko

  • Platforma na stretnutie a výmenu skúseností s inými odborníkmi o novinkách a trendoch v oblasti riadenia IT
  • Klubové večery – výmena skúseností a zdieľanie „best practice“ s ďalšími kolegami
  • Možnosť prezentovať vlastné skúsenosti / seba / firmu
  • Prístup k novinkám v oblasti riadenia IT služieb a zdieľanie najnovších trendov v týchto oblastiach
  • Možnosť prístupu k najaktuálnejším IT poznatkom rôznych odvetví a udržania a zvyšovania znalostí a odbornej spôsobilosti
  • Pre organizácie je členstvo v itSMF deklaráciou profesionálneho manažmentu služieb IT
  • Partnerstvo s ďalšími profesijnými IT organizáciami a spoločné akcie

Ako člen itSMF Slovensko máte prístup k materiálom z Klubových večerov. O prístup si môžete požiadať kliknutím na linku TU.